Narzędzia komornika

Realizując wnioski wierzycieli komornik korzysta w codziennej pracy z takich narzędzi teleinformatycznych, jak OGNIVO, CEPiK 2.0, PUE ZUS, PESEL - ŹRÓDŁO, CBDKW, EPU, MPE).

Wskazane poniżej narzędzia usprawniają uzyskiwanie informacji na potrzeby prowadzonych postępowań, czyniąc je bardziej efektywnymi. Zapewniają one także oraz ułatwiają komunikację z komornikiem oraz dostęp do spraw ich stronom.

Logo KIR Ognivo

OGNIVO

Elektroniczny system umożliwiający ustalanie rachunków bankowych. Obecnie w systemie większość banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów). Dzięki OGNIVO komornicy mogą szybciej uzyskać od banków informacje na temat posiadania przez dłużników/obowiązanych rachunków bankowych. Aktualnie usługa umożliwia jedynie uzyskanie informacji o rachunkach, natomiast same zajęcia rachunków oraz obsługa tychże zajęć dokonywane są przez komorników poza systemem OGNIVO.
Logo CEPIK 2.0 - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CEPIK 2.0

Usługa dostępu do Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców czyli do systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych o pojazdach ich właścicielach. Aktualnie usługa dostępu do tego systemu umożliwia komornikowi ustalenie pojazdów zarejestrowanych na dłużnika.
Logo Platforma Usług Elektronicznych

PUE ZUS

Usługa elektroniczna, który umożliwia komornikowi uzyskanie w formie elektronicznej informacji o źródłach dochodów dłużnika, w szczególności o jego pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub świadczeniodawcy w przypadku emerytów lub rencistów). Usprawnienie polega na wyeliminowaniu korespondencji pocztowej pomiędzy komornikiem a ZUS, na rzecz formy elektronicznej.
Logo Pesel Źródło

PESEL ŹRÓDŁO

Usługa ŹRÓDŁO umożliwia komornikowi, samodzielne wyszukiwanie/ weryfikację danych osobowych dłużnika/ obowiązanego/ innych uczestników postępowania w bazie PESEL. Usprawnia to znacząco i przyspiesza postępowania komornicze, eliminując w szczególności tradycyjną korespondencję pocztową.
Logo EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

EPU

System Elektronicznego Postępowania Upominawczego umożliwia zainicjowanie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną podmiotom, które uzyskały w drodze elektronicznej orzeczenie e-sądu. Skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika może nastąpić wedle wyboru wierzyciela elektronicznie lub tradycyjnie tj.pocztą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.e-sad.gov.pl
Logo CBDKW - Ministerstwo Sprawiedliwości

CBDKW

Elektroniczny system dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych umożliwiający komornikowi wyszukiwanie nieruchomości według kilku kryteriów, w szczególności osoby właściciela, adresu, numeru działki. Usługa umożliwia także komornikowi elektroniczne składanie wniosków do ksiąg wieczystych oraz ich obsługę w toku egzekucji z nieruchomości.
Logo Monitor Postępowania Egzekucyjnego

MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to elektroniczne narzędzie umożliwiające stronom i innym upoważnionym osobom zdalny dostęp do sprawach prowadzonych z ich udziałem.

Nasze narzędzia