Licytacje komornicze

USTNE LICYTACJE: Sprzedaż rzeczy przez komornika odbywa się co do zasady w formie ustnej licytacji najwyższej ceny.

Lista licytacji

LP. Data licytacji Tytul Sygnatura Cena wywoławcza Kategoria
1 2022-07-06 Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: 80-178 Gdańsk, Kiełpino Górne, obręb 0036, KW GD1G/00105840/9
Zobacz pełen opis
Km 2034/19 2.145.586,50 zł nieruchomości 
2 2021-11-25 Licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Chłopska 34 D/87, KW GD1G/00169322/8.
Zobacz pełen opis
Km 272/19 171.472,50 zł nieruchomości 
3 2021-07-22 Licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 132a, KW GD1G/00062486/5
Zobacz pełen opis
Km 421/19 197.250,00 zł nieruchomości 
4 2021-07-08 Licytacja ruchomości: Meble IKEA
Zobacz pełen opis
Licytacja ruchomości: TV Panasonic, Meble IKEA . meble 
5 2021-06-18 Licytacja udziałów spółce Moebius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000293653
Zobacz pełen opis
Licytacja udziałów spółce Moebius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000293653 104.736,50 pozostałe ruchomości 
6 2021-06-11 Licytacja ruchomości: Thermomix TM5, iRobot Roomba, TV Sony LCD
Zobacz pełen opis
Licytacja ruchomości: Thermomix TM5, iRobot Roomba, TV Sony LCD . sprzęt agd 
7 2021-06-10 Licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Gdańsku, ul. Na Zaspę 18/2, KW GD1G/00224571/2
Zobacz pełen opis
Km 1182/19 132.432,75 zł nieruchomości 
8 2021-03-16 Licytacja kontenerów 2 sztuki
Zobacz pełen opis
Licytacja kontenerów 2 sztuki 2625 pozostałe ruchomości 
9 2021-03-09 Licytacja Mercedes Benz, model GLC 220D 4 MATIC, rok prod. 2016
Zobacz pełen opis
Licytacja samochodu Mercedes Benz, model GLC 220D 4 MATIC, rok prod. 2016 68175,00 samochody osobowe 
10 2020-11-26 Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, GD1G/00082299/3, Gdańsk, ul. Budowlnych.
Zobacz pełen opis
Km 1838/16 1.501.500,00 zł nieruchomości 

USTNE LICYTACJE: Sprzedaż rzeczy przez komornika odbywa się co do zasady w formie ustnej licytacji najwyższej ceny. Aktualna informacja o licytacjach wyznaczonych przez komornika znajduje się na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

logo_licytacje_komornicze

INFORMACJA O LICYTACJACH: Wszystkie licytacje podawane są przez komornika do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w budynku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku (woj. pomorskie). Licytacje nieruchomości publikowane są ponadto w prasie lokalnej, na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji. Każda licytacja może się nie odbyć bez podawania przyczyny.

OGLĄDANIE: Wszystkie przedmioty licytacji można oglądać w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu.

RĘKOJMIA: Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania danego przedmiotu, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, który wygrał przetarg zatrzymuje się, pozostałym zaś licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zwycięzca przetargu, który nie wykonał warunków licytacji, w szczególności co do zapłaty w terminie wylicytowanej ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI: Osoba przystępująca do licytacji powinna legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie jej tożsamości.

PEŁNOMOCNICTWO: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, w ich przypadku wystarczy zwykła forma pisemna.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.

Kontakt z kancelarią – tel. 58 341 81 21, mail: gdansk.wojciechowski@komornik.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski, Al. Grunwaldzka 76/78/303 80-244 Gdańsk © Copyright 2020