<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja kontenerów 2 sztuki

Szczegóły licytacji (pozostałe ruchomości)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Licytacja kontenerów 2 sztuki

Data licytacji: 2021-03-16

Cena wywoławcza: 2625

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2021r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasza Wojciechowskiego z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 76/78 pok. 303 III piętro odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika:
____________________________________________________________________
1. Kontener morski 40 stóp Unikon 1[szt.] 3.500,00 zł (cena oszacowania)  2.625,00 zł (cena wywołania)
2. Kontener morski 40 stóp 1[szt.] 3.500,00 zł (cena oszacowania)  2.625,00 zł (cena wywołania)
____________________________________________________________________
*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu nie jest obowiązany złożyć rękojmi.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

<< Powrót do listy licytacji