<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Licytacja ruchomości

Szczegóły licytacji ()

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: GKM 16/19

Data licytacji: 2019-09-24

Cena wywoławcza: w treści

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości                                                   Ilość              Wartość szacunkowa                       Cena wywołania

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. Migomat MIGC1703ph nr 626-122-5753      1 [szt.]   2 000,00 **)                         1 500,00

   1. Maszyna do klimatyzacji Clima-Tech HD   1 [szt.] 10 000,00 **)                          7 500,00
   2. Wózek widłowy o udźwigu 2,5t PROMAG  1 [szt.] 400,00 **)                                   300,00
   3. Butle tlen i acetylen z reduktorami i wężami 1 [szt.] 1 500,00 **)                           1 125,00
   4. Magnum Dynamik 840                                      1 [szt.] 1 000,00 **)                               750,00
   5. pompy olejowe pneumatyczne (zbiór rzeczy) 3 [szt.] 900,00*)**)                          675,00
   6. szlifierka stołowa McAlister                             1 [szt.] 150,00 **)                                 112,50
   7. szafka narzędziowa BOXO                                1 [szt.] 250,00 **)                                187,50
   8. szafka narzędziowa BOXO                                1 [szt.] 250,00 **)                                187,50
   9. szlifierka kątowa Makita GA9029R               1 [szt.] 300,00 **)                                  225,00
   10. szlifierka kątowa Bosch GWS7-125                1 [szt.] 250,00 **)                                187,50
   11. szafka narzędziowa BOXO                                1 [szt.] 250,00 **)                                187,50
   12. tawotnica akumulatorowa Milwakee 18V M1860 1 [szt.] 1 000,00 **)                750,00
   13. klucz pneumatyczny do kół Rodcraft Oil Dai 1 [szt.] 1 500,00 **)                      1 125,00
   14. klucz pneumatyczny HAZET z przewodem    1 [szt.] 3 000,00 **)                        2 250,00
   15. wkrętak DeWalt 14,4V bez akumulatora         1 [szt.] 500,00 **)                            375,00
   16. skrzynka narzędziowa YATO                               1 [szt.] 50,00 **)                                  37,50
   17. ładowarka DeWalt DCB105                                  1 [szt.] 100,00 **)                               75,00
   18. wózek na butle z tlenem/gazem                         1 [szt.] 200,00 **)                             150,00
   19. przedłużacz KERG Heavy-Duty                         1 [szt.] 550,00 **)                                412,50
   20. przedłużacz bez nazwy                                          1 [szt.] 50,00 **)                                  37,50
   21. przedłużacz bez nazwy do prądu                       1 [szt.] 50,00 **)                                  37,50
   22. przedłużacz 30m do prądu Best Tools            1 [szt.] 400,00 **)                                300,00
   23. przedłużacz                                                                1 [szt.] 50,00 **)                                  37,50

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać pod adresem Gdańsk ul. Banińska 16/11. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rekojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

<< Powrót do listy licytacji