Zadania komornika i wskaźniki

Na tej stronie przeczytasz o głównych zadaniach komornika i znajdziesz listę aktów prawnych regulujących uprawnienia, obowiązki oraz tryb działania komornika. Zamieszczamy też pomocne wskaźniki i stawki, jak np. wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie.

KOMPETENCJE KOMORNIKA:

W świetle obowiązujących przepisów do komornika należy w szczególności:

 • egzekwowanie roszczeń pieniężnych (zapłaty określonej kwoty pieniężnej),
 • egzekwowanie roszczeń niepieniężnych (opróżnienia lokalu, wydania nieruchomości lub wydania rzeczy ruchomej),
 • zabezpieczanie roszczeń pieniężnych,
 • poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela,
 • sporządzanie spisu inwentarza spadku,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku,
 • doręczenia za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty (tylko na zlecenie sądu),
 • weryfikacja istnienia i treści orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU.

WSKAŹNIKI, STAWKI, OPŁATY

 • kwota wolna od potrąceń  w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę: 2.600 zł (brutto),
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4003,88 zł,
 • wysokość opłaty ZUS za udzielenie odpowiedzi na zapytanie komornika: 35,73 zł/ osoba,
 • wysokość opłaty Urzędu Skarbowego  za udzielenie odpowiedzi na zapytanie komornika 35,00 zł/ osoba,
 • Opłata za przesyłki pocztowe 6,05 zł za list
 • Wynagrodzenie kancelarii – 10% odzyskanej kwoty
 • wysokość opłaty KIR za udzielenie informacji z systemu OGNIVO jest zmienna i wynika z aktualnego cennika na stronie http://www.kir.com.pl. Kancelaria pokrywa je we własnym zakresie korzystając z abonamentu KIR
 • Wszystkie wydatki klient ma szansę odzyskać po sprawie zakończonej sukcesem.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.

Kontakt z kancelarią – tel. 58 341 81 21, mail: gdansk.wojciechowski@komornik.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski, Al. Grunwaldzka 76/78/303 80-244 Gdańsk © Copyright 2020