Rewir komornika. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego w sprawach o roszczenia pieniężne i zabezpieczenie takich roszczeń. Komornik działa przy Sądzie Rejonowym, który jest w obszarze Sądu Apelacyjnego. Obszar odpowiedzialności takiego Sądu Apelacyjnego jest rewirem komornika w sprawach nie dotyczących nieruchomości. Rewir komornika. Apelacja Gdańska Kancelaria komornicza z Gdańska prowadzi sprawy o roszczenia pieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń [...]