OGNIVO

ognivo1

Dostęp do systemu realizowany jest poprzez internet. Obecnie w systemie funkcjonuje kilkadziesiąt banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Usługa OGNIVO umożliwia elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników/obowiązanych. Dzięki usłudze komornicy mogą szybciej uzyskać od banków informacje na temat posiadania przez dłużników/obowiązanych rachunków bankowych. Aktualnie usługa umożliwia jedynie uzyskanie informacji o rachunkach, natomiast zajęcia dokonywane są przez komorników poza systemem OGNIVO.

CEPIK

cepik_logo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą w szczególności dane o pojazdach ich właścicielach. Dostęp do tego systemu umożliwia komornikowi szybkie ustalenie pojazdów dłużnika.

ZUS PUE

PUE-logo

Portal, który umożliwia komornikowi uzyskanie w formie elektronicznej informacji o źródłach dochodów dłużnika, w szczególności o jego pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub świadczeniodawcy w przypadku emerytów lub rencistów). Usprawnienie polega na wyeliminowaniu korespondencji pocztowej pomiędzy komornikiem a ZUS, na rzecz elektronicznej.

PESEL NET

logo_zrodlo_300px

Usługa ŹRÓDŁO umożliwia komornikowi, samodzielne wyszukiwanie/ weryfikację danych osobowych dłużnika/ obowiązanego/ innych uczestników postępowania w centralnej bazie danych. Usprawnia to znacząco i przyspiesza postępowanie komornicze, eliminując w szczególności tradycyjną korespondencję pocztową.

EPU

epu_esad

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający zainicjowanie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną, podmiotom które uzyskały w drodze elektronicznej orzeczenie e-sądu. Skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika może nastąpić wedle wyboru wierzyciela elektronicznie lub tradycyjnie tj.pocztą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.e-sad.gov.pl

CIKW

cikw_logo

Przeglądarka ksiąg wieczystych w ramach bazy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych umożliwia komornikowi wyszukiwanie nieruchomości według kryteriów: osoby właściciela, adresu, numeru działki.

MPE

logo_mpe

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to internetowy system automatycznie udostępniający upoważnionym osobom informacje o każdej sprawie prowadzonej z jej udziałem.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z terenu całej Polski.Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21