Lista nadchodzących licytacji

LP. Data licytacji Tytul Sygnatura Cena wywoławcza Kategoria
1 2018-10-11 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Chłopska 34 D/14, o powierzchni 30 m2, w zasobach PSM… Zobacz pełen opis Kmp 14/17 132.000,00 zł nieruchomości
2 2018-09-13 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Chłopska 36c/14, o powierzchni 38 m2, w zasobach PSM Przymorze,… Zobacz pełen opis Km 453/17 148.500,00 zł nieruchomości
3 2018-09-06 Nieruchomość lokalowa, położona w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 42b/115, o powierzchni 46 m2, KW GD1G/00178796/7 Zobacz pełen opis Km 1333/17 171.000,00 zł nieruchomości
4 2018-09-06 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 7a/121, o powierzchni 46 m2, w zasobach PSM Przymorze,… Zobacz pełen opis Km 2629/17 171.000,00 zł nieruchomości
5 2018-07-18 TOYOTA RAV 4, nr rej GD5986M Zobacz pełen opis KM 505/18 15 750,00 samochody osobowe

USTNE LICYTACJE: Sprzedaż rzeczy przez komornika odbywa się co do zasady w formie ustnej licytacji najwyższej ceny. Aktualna informacja o licytacjach wyznaczonych przez komornika znajduje się na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

 

logo_licytacje_komornicze

INFORMACJA O LICYTACJACH: Wszystkie licytacje podawane są przez komornika do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w budynku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku (woj. pomorskie). Licytacje nieruchomości publikowane są ponadto w prasie lokalnej, na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji. Każda licytacja może się nie odbyć bez podawania przyczyny.

OGLĄDANIE: Wszystkie przedmioty licytacji można oglądać w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu.

RĘKOJMIA: Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania danego przedmiotu, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, który wygrał przetarg zatrzymuje się, pozostałym zaś licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zwycięzca przetargu, który nie wykonał warunków licytacji, w szczególności co do zapłaty w terminie wylicytowanej ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI: Osoba przystępująca do licytacji powinna legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie jej tożsamości.

PEŁNOMOCNICTWO: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, w ich przypadku wystarczy zwykła forma pisemna.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z terenu całej Polski. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.