Lista nadchodzących licytacji

LP. Data licytacji Tytul Sygnatura Cena wywoławcza Kategoria
1 2018-06-21 Udział w wysokości 1/3 części w nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gdańsku przy ul. Wyrobka 5/17, KW GD1G/00194224/5 Zobacz pełen opis Km 1050/17 62.549,25 nieruchomości
2 2018-06-14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o łącznej powierzchni użytkowej 33,10 m2, położone w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 9/108. Zobacz pełen opis Km 1697/15 154.500,00 zł nieruchomości
3 2018-05-17 Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku przy ul. Kościuszki 82/1, KW GD1G/00139843/7 Zobacz pełen opis Km 285/13 225.750,00 nieruchomości
4 2018-04-26 Prawa majątkowe dłużnika w postaci znaków towarowych zarejestrowanych w rejestrze Urzędu Patentowego RP Zobacz pełen opis Km 505/16 w treści
5 2018-04-19 Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 7B/52, KW GD1G/00172187/3 Zobacz pełen opis Km 1453/17 175500,00 nieruchomości
6 2018-04-12 Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku, ul. Wolności 13/8, o pow. 61,53 m2, KW GD1G/00196592/9 Zobacz pełen opis Km 1178/15 114.750,00 zł nieruchomości
7 2018-03-08 udział w wysokości 1/6 części w nieruchomości lokalowej położonej w Gdańsku, ul. Śląska 72b/5, o łącznej powierzchni użytkowej 62,00 m2,… Zobacz pełen opis Km 52/15 33 087,33 domy
8 2018-03-01 Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku, ul. Żwirki i Wigury 5e/3, o pow. 63 m2, KW GD1G/00148932/4 Zobacz pełen opis Km 1372/15 200.529,00 nieruchomości
9 2018-02-01 Fiat Punto nr rej GST05153 Zobacz pełen opis Km 1625/16 10000 samochody osobowe
10 2018-01-15 UDZIAŁ 51/100 - SAMOCHÓD OSOBOWY KIA CARENS ROK PROD. 2013 nr rej. GD410FY VIN KNAHU815AE7001895 Zobacz pełen opis Km 1164/16 10000 samochody osobowe

USTNE LICYTACJE: Sprzedaż rzeczy przez komornika odbywa się co do zasady w formie ustnej licytacji najwyższej ceny. Aktualna informacja o licytacjach wyznaczonych przez komornika znajduje się na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

 

logo_licytacje_komornicze

INFORMACJA O LICYTACJACH: Wszystkie licytacje podawane są przez komornika do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w budynku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku (woj. pomorskie). Licytacje nieruchomości publikowane są ponadto w prasie lokalnej, na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji. Każda licytacja może się nie odbyć bez podawania przyczyny.

OGLĄDANIE: Wszystkie przedmioty licytacji można oglądać w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu.

RĘKOJMIA: Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania danego przedmiotu, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, który wygrał przetarg zatrzymuje się, pozostałym zaś licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zwycięzca przetargu, który nie wykonał warunków licytacji, w szczególności co do zapłaty w terminie wylicytowanej ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI: Osoba przystępująca do licytacji powinna legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie jej tożsamości.

PEŁNOMOCNICTWO: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, w ich przypadku wystarczy zwykła forma pisemna.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z terenu całej Polski. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.