Licytacje komornicze

USTNE LICYTACJE: Sprzedaż rzeczy przez komornika odbywa się co do zasady w formie ustnej licytacji najwyższej ceny.

Lista licytacji

LP. Data licytacji Tytul Sygnatura Cena wywoławcza Kategoria
1 2020-02-20 SPRZEDANE - Licytacja nieruchomości w Gdańsku: nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Szczecińskiej 53A
Zobacz pełen opis
Km 39/17 564.00,00 zł nieruchomości 
2 2020-02-07 Licytacja ruchomości- kuchnia gazowa sześciopalnikowa
Zobacz pełen opis
KM 886/18 400,00  
3 2020-01-09 SPRZEDANE - Licytacja nieruchomości w Gdańsku: nieruchomość położona w Gdańsku, ul. Ikara 24
Zobacz pełen opis
Km 2100/15 740 550,75 zł nieruchomości 
4 2020-01-09 SPRZEDANE - Licytacja lokalu w Gdańsku: nieruchomość przy ul. Pilotów 19b/2
Zobacz pełen opis
Km 119/11 312.750,00 zł nieruchomości 
5 2019-12-04 Licytacja ruchomości- kuchnia gazowa sześciopalnikowa
Zobacz pełen opis
KM 886/18 600,00  
6 2019-10-31 SPRZEDANE - Licytacja lokalu w Gdańsku: nieruchomość przy ul. Piastowskiej 90D/3,, KW GD1G/00182978/8
Zobacz pełen opis
Km 2317/18 191.250,00 zł nieruchomości 
7 2019-10-10 SPRZEDANE - Licytacja lokalu w Gdańsku: nieruchomość przy ul. Zeusa 45/3, KW GD1G/00192513/4
Zobacz pełen opis
Km 175/18 330.000,00 zł nieruchomości 
8 2019-09-24 Licytacja ruchomości
Zobacz pełen opis
GKM 16/19 w treści  
9 2019-09-12 SPRZEDANE - Licytacja nieruchomości w Gdańsku: nieruchomość położona w Gdańsku, ul. Szczecińska 53a
Zobacz pełen opis
Km 39/17 634.500,00 zł nieruchomości 
10 2019-06-05 SPRZEDANE - Licytacja ruchomości- panele fotowoltaiczne
Zobacz pełen opis
KM 2299/18 100,00zł  

USTNE LICYTACJE: Sprzedaż rzeczy przez komornika odbywa się co do zasady w formie ustnej licytacji najwyższej ceny. Aktualna informacja o licytacjach wyznaczonych przez komornika znajduje się na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

logo_licytacje_komornicze

INFORMACJA O LICYTACJACH: Wszystkie licytacje podawane są przez komornika do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w budynku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku (woj. pomorskie). Licytacje nieruchomości publikowane są ponadto w prasie lokalnej, na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji. Każda licytacja może się nie odbyć bez podawania przyczyny.

OGLĄDANIE: Wszystkie przedmioty licytacji można oglądać w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu.

RĘKOJMIA: Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania danego przedmiotu, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, który wygrał przetarg zatrzymuje się, pozostałym zaś licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zwycięzca przetargu, który nie wykonał warunków licytacji, w szczególności co do zapłaty w terminie wylicytowanej ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI: Osoba przystępująca do licytacji powinna legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie jej tożsamości.

PEŁNOMOCNICTWO: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, w ich przypadku wystarczy zwykła forma pisemna.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.

Kontakt z kancelarią – tel. 58 341 81 21, mail: gdansk.wojciechowski@komornik.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski, Al. Grunwaldzka 76/78/303 80-244 Gdańsk © Copyright 2020