<< Powrót do listy licytacji

Tytuł licytacji: Prawa majątkowe dłużnika w postaci znaków towarowych zarejestrowanych w rejestrze Urzędu Patentowego RP

Szczegóły licytacji ()

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza,
Grunwaldzka 76/78, Gdańsk, 80-244 Gdańsk
tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 505/16

Data licytacji: 2018-04-26

Cena wywoławcza: w treści

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PRAW MAJĄTKOWYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2018 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 911 ind.7 kpc w zw. z art. 867  kpc pierwsza licytacja praw majątkowych składających się z:

LP. NAZWA PRAWA MAJĄTKOWEGO ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 164119

 

 1 1 260,00zł *) 945,00zł
2 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 192194

1  

7 130,00zł*)

 

5 347,50zł

3  

Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 192195

1  

1 380,00zł*)

 

1 035,00zł

4 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 190791

1 1 380,00zł*) 1 035,00zł
5 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 192196

1 1 380,00zł*) 1 035,00zł
6 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 242613

1 1 380,00zł*) 1 035,00zł
7 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego:243201

1 1 380,00zł*) 1 035,00zł
8 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 246297

1 1 500,00zł*) 1 125,00zł
9 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 245071

1 1 380,00zł*) 1 035,00zł
10 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 253525

1 1 380,00zł*) 1 035,00zł
11 Znak towarowy zarejestrowany w rejestrze

Urzędu Patentowego RP o numerze prawa wyłącznego: 246032

1 1 500,00zł*) 1 125,00zł

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

<< Powrót do listy licytacji