Rachunek bankowy:
BPH S.A.
56 1060 0076 0000 3280 0000 3499

Do przelewu zagranicznego należy podać dodatkowo:
numer IBAN: PL
kod BIC: BPHKPLPK

W przypadku każdego przelewu nalezy podać przynajmniej sygnaturę sprawy.