Rachunek bankowy:
Alior Bank S.A.

56 2490 0005 0000 4530 9408 7813

Do przelewu zagranicznego należy podać dodatkowo:
numer IBAN: PL
kod BIC: ALBPPLPW

W przypadku każdego przelewu nalezy podać przynajmniej sygnaturę sprawy.