KOMPETENCJE KOMORNIKA:

W świetle obowiązujących przepisów do komornika należy w szczególności:

 • egzekwowanie roszczeń pieniężnych (zapłaty określonej kwoty pieniężnej),
 • egzekwowanie roszczeń niepieniężnych (opróżnienia lokalu, wydania nieruchomości lub wydania rzeczy ruchomej),
 • zabezpieczanie roszczeń pieniężnych,
 • poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela,
 • sporządzanie spisu inwentarza spadku,
 • weryfikacja istnienia i treści orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU.

WSKAŹNIKI, STAWKI, OPŁATY:

 • wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie: 7,00% w skali roku,
 • kwota wolna od potrąceń  w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.850,-zł (brutto),
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3.408,62 zł,
 • wysokość opłaty ZUS za udzielenie odpowiedzi na zapytanie komornika: 40,47 zł/ osoba,
 • wysokość opłaty Urzędu Skarbowego  za udzielenie odpowiedzi na zapytanie komornika 45,00 zł/ osoba,
 • wysokość opłaty KIR za udzielenie informacji z systemu OGNIVO jest zmienna i wynika z aktualnego cennika na stronie http://www.kir.com.pl. Kancelaria pokrywa je we własnym zakresie korzystając z abonamentu KIR

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY REGULUJĄCE UPRAWIENIA, OBOWIĄZKI ORAZ TRYB DZIAŁANIA KOMORNIKA:

Ustawa kodeks postępowania cywilnego
KodeksPostepowaniaCywilnego.pdf
Dokument PDF [2.2 MB]

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucjach
komornicy i egzekucja.pdf
Dokument PDF [414.8 KB]

Ustawa o ochronie praw lokatorów
ochrona praw lokatorów.pdf
Dokument PDF [217.3 KB]

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
koszty sądowe w sprawach cywilnych.pdf
Dokument PDF [246.1 KB]

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
księgi wieczyste i hipoteka.pdf
Dokument PDF [212.4 KB]

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności radców prawnych
opłaty za czynności radców prawnych.pdf
Dokument PDF [231.0 KB]

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności adwokackie
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie[…]
Dokument PDF [234.8 KB]

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z terenu całej Polski. Umożliwia to prawo wyboru komornika wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.). Zapraszamy do kontaktu mailowego: gdansk.wojciechowski@komornik.pl lub telefonicznego pod numerem 58 341 81 21.